61 8146 792, 61 8146 793 info@tpbus.com.pl

BILETY Z PROGRAMU DUŻA RODZINA

Informujemy, że dla uczestników gminnego programu Karta Dużej Rodziny, 21 sierpnia rozpoczynamy ładowanie na karty PEKA, biletów na rok szkolny 2017/2018. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem otrzymania darmowego biletu, jest okazanie się kartami Mieszkańca Gminy i...