61 8146 792, 61 8146 793 info@tpbus.com.pl

Projekt Funduszy Europejskich

Nazwa zadania:
Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne

Beneficjent:
TPBUS Sp. z o.o.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków:

Gmina Tarnowo Podgórne

Ogólny opis zadania:

W ramach projektu TP BUS SP. z o.o. zakupi 5 autobusów z napędem niskoemisyjnym EURO 6, w tym pierwszy na terenie Gminy autobus 18 metrowy. Nowe pojazdy wraz z pozostałą częścią floty stacjonować będą w zmodernizowanej zajezdni autobusowej, której przebudowa pozwoli na usprawnienie obsługi pojazdów oraz poprawi warunki funkcjonowania transportu publicznego. W ramach projektu powstanie również pięć węzłów przystankowych wyposażonych w wiaty przystankowe, wiaty rowerowe oraz tablice informujące o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów. Węzły zrealizowane przez Gminę Tarnowo Podgórne  powstają w Ceradzu Kościelnym, Kokoszczynie, Lusowie, Przeźmierowie i Sadach.

Cele projektu:

  • zwiększenie integracji różnych form transportu
  • poprawa efektywności transportu publicznego na terenie gminy
  • ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji

 

Terminy:
Termin rozpoczęcia projektu – 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia prac – 31 grudnia 2019 r.

Aktualny stan realizacji:
Uruchomiono system i zakończono prace zgodnie z założonym harmonogramem.

Źródła finansowania:
Projekt zostanie sfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kwota nakładów całkowitych:      14 869 789,99 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych:    9 644 960,19

Dofinansowanie:   8 198 216,16 zł